Ziekteverzuimverzekering

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering vergoedt de kosten van de loondoorbetalingsverplichting die je als werkgever hebt, wanneer je werknemer ziek is. Sommige verzuimverzekeringen vergoeden ook de re-integratiedienstverlening. De kosten voor loondoorbetaling en re-integratie kunnen flink oplopen bij (langdurig) verzuim. Vooral voor mkb-bedrijven kan dit een grote last zijn.

Met een verzuimverzekering ben je voor al jouw werknemers goed verzekerd tegen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast is er een volledige ondersteuning bij de re-integratie van zieke werknemers.

De oplossing voor de kosten van verzuim

Wil je als werkgever goed verzekerd zijn tegen de kosten van verzuim? Kies dan voor het meest complete pakket. Deze verzekering biedt:

Gemak

Na de ziekmelding start de ondersteuning én wordt het verzekerde loon van de zieke werknemer vergoed. Je hoeft je financieel geen zorgen meer te maken.

Ondersteuning

Volledige ondersteuning bij re-integratie van zieke werknemers: samen met specialisten wordt er zorg voor gedragen dat jouw werknemers sneller terugkeren naar het werk. Zo voldoe je aan de wettelijke verplichtingen.

Vergoeding

Volledige vergoeding van de kosten die nodig zijn om de werknemer weer terug te laten keren naar werk, na advies van de bedrijfsarts of de casemanager.

Voor wie is een verzuimverzekering?

 • Ieder werkgever met personeel in dienst loopt het risico dat een werknemer ziek wordt.
 • Voor iedere werkgever die dit risico niet zelf kan of wil dragen.
 • Er zijn hiervoor verschillende oplossingen mogelijk.

Wat is verzekerd bij een verzuimverzekering?

Dit is verzekerd

 • Een verzuimverzekering vergoedt het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte van je werknemer.
 • Kies je voor de uitgebreide module Ziekteverzuim van het Verzuimpakket voor de Werkgever? Dan worden ook alle kosten vergoed die nodig zijn om je werknemer weer aan het werk te krijgen.
 • De module Ziekteverzuim uitgebreid vergoedt juridische bijstand bij een conflict met een werknemer over de loondoorbetalingsverplichting of over de re-integratieverplichtingen.
 • De module Ziekteverzuim uitgebreid helpt verzuim voorkomen: de vergoeding is maximaal 50% van de kosten als de bedrijfsarts of casemanager preventieve dienstverlening inzet.
 • De module Ziekteverzuim uitgebreid zorgt voor een stabielere premie, omdat het effect van het eigen verzuim op de premie gemaximeerd is.
 • De module Ziekteverzuim uitgebreid is een volledige verzuimverzekering waarmee je als werkgever voldoet aan je wettelijke verplichtingen.

Welke keuzes kan ik maken?

Je bepaalt zelf:

 • Het verzekerde bedrag.
 • De eigenrisicotermijn, variërend van 10 tot 130 werkdagen.
 • Of je alleen het eerste of ook het tweede ziektejaar verzekert.
 • Of je werkgeverslasten (verplichte bijdragen aan de sociale zekerheid zoals de Ziektewet) mee verzekert (tot 25%).
 • De arbodienstverlener: keuze uit ArboNed, ArboDuo, HCS of Zorg van de Zaak.
 • Of je gebruik wilt maken van een brancheoplossing. In dit geval neemt u contact met ons op.

Heeft u interesse in een ziekteverzuimverzekering? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan