Rechtsbijstandverzekering

 

Een bedrijf kan in een situatie komen waarbij juridische hulp nodig is. Bijvoorbeeld bij problemen met een medewerker of een klant die niet betaalt. Met de Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven krijg je juridische hulp en advies bij verschillende situaties. Zoals bij conflicten met klanten, leveranciers, de overheid en medewerkers.

Ook verzekerd voor incassorechtsbijstand

Heb je een klant die niet betaalt? Wij helpen je met onze incassorechtsbijstand. Zo kun je alsnog snel het geld van jouw openstaande facturen incasseren in Nederland.

Geen eigen risico, wel een drempelbedrag

Er geldt wel een drempelbedrag, ook wel franchise genoemd. Je kunt kiezen voor een drempelbedrag van bijvoorbeeld van 500,-- -. Heb je schade onder dit bedrag? Dan werkt jouw rechtsbijstandverzekering nog niet. Heb je schade boven het drempelbedrag? Dan kun je de rechtsbijstandverzekering inroepen.

Wat wordt er zoal verzekerd:

Conflicten met klanten of leveranciers die ontstaan door de werkzaamheden van het bedrijf.

 • Conflicten met de overheid. Bijvoorbeeld over het weigeren van een vergunning.
 • Arbeidsconflicten met medewerkers. Bijvoorbeeld over de manier van samenwerken of de arbeidsvoorwaarden.
 • Incassoconflicten, bijvoorbeeld over een openstaande factuur die je betaald wil hebben.
 • Verhaals- en strafrechtsbijstand voor bijvoorbeeld het verhalen van schade of bijstand als je strafrechtelijk vervolgd wordt.

De betreffende polisvoorwaarden zijn altijd leidend.

... en wat bijvoorbeeld niet?

 • Juridische conflicten die je kon verwachten. Of die er al waren toen je de verzekering afsloot.
 • Conflicten die vallen onder het belastingrecht.
 • Het overnemen, stoppen of faillissement (als je de schulden niet meer kunt betalen) van je bedrijf.

Wat kun je aanvullend verzekeren?

Motorrijtuigenrechtsbijstand

Met deze dekking krijg je deskundige hulp bij het verhalen van schade aan jouw bedrijfsauto's en eventuele aanhangwagens. Een juridisch expert helpt je dan met het bewijzen wie verantwoordelijk is voor de schade. Maar ook krijg je hulp bij juridische conflicten over andere onderwerpen. Zoals aankoop, onderhoud of reparatie van jouw motorrijtuigen.

Meer informatie over de dekking en eigen risico

Eigen risico

Ook hier geldt geen eigen risico, maar een drempelbedrag.

Maximaal verzekerd bedrag

Met de zakelijke rechtsbijstandverzekering krijg je onbeperkte rechtshulp van de juristen en advocaten van de rechtsbijstandverzekeraar. Voor kosten van rechtsbijstand, zoals bijvoorbeeld proceskosten, kosten van deskundigen en kosten van een door de rechtsbijstandvrzekeraar ingeschakelde advocaat wanneer vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is, geldt echter wel een kostenmaximum.

In een aantal situaties geldt een ander en lager maximum per gebeurtenis o.a. :

 • bij conflicten met leveranciers en afnemers
 • bij incassorechtsbijstand
 • voor Vrije Keuze Rechtshulpverlener

 

 • Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR)

  Van VKR is sprake als verzekerde bij een gerechtelijke of administratieve procedure, waarvoor het inschakelen van een advocaat niet wettelijk verplicht is, kiest voor een rechtshulpverlener die niet bij de rechtsbijstandverzekeraar in dienst is. Een kostenmaximum geldt voor alle procedures die voor één en dezelfde gebeurtenis gevoerd worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van VKR.

Heeft u interesse in een rechtsbijstandverzekering? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan