Inventaris / goederen

Wat is een inventarisverzekering?

Met de inventarisverzekering (ook wel zakelijke inboedelverzekering genoemd) krijg je schade aan je zakelijke roerende goederen vergoed. Dit zijn alle goederen die niet vastzitten aan het pand. Denk aan de stoffering en meubelen van je bedrijf, maar ook aan machines die je zakelijk gebruikt.

De nieuwwaarde van je spullen verzekerd

Bij schade krijg je het bedrag voor nieuwe goederen van dezelfde soort, kenmerken en kwaliteit vergoed. Behalve als de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde, dan vindt vergoeding plaats op basis van de dagwaarde. In overleg met de maatschappij kan er op dagwaarde worden verzekerd, danwel op basis van taxatiewaarde.

Ook dekking bij een te laag verzekerd bedrag

Zijn er tijdens een verzekeringsjaar meer goederen aanwezig en is de verzekerde som te laag? De inventarisverzekering kent, afhankelijk van de maatschappij, ook een  garantie tegen onderverzekering. Dat kan gunstig uitpakken.

Uitgebreide dekking voor waterschade

Waterschade komt veel  voor. Onder andere hevige regenval, hagel en sneeuwdruk zijn meezekerd. En er is een dekking voor schade door lekkage van leidingen. Meeverzekerd is het hak- en breekwerk om de lekkage van leidingen op te sporen.

Wat is er o.a. verzekerd

 • Schade aan de inventaris door brand, storm, bliksem, neerslag, lekkage, diefstal en vandalisme.
 • Verzekerd zijn de eigen goederen die tijdelijk op een andere plek staan.
 • Mogelijke kosten die je maakt om directe schade te beperken.
 • De kosten van een expert die de schade vaststelt.
 • Schade door overstroming van niet-primaire waterkering

De polisvoorwaarden en clausules zijn leidend en controleer voor alle situaties waarin je wel en niet verzekerd bent.

... en wat bijvoorbeld niet?

 • Schade door een aardbeving of grondwater.
 • Schade aan goederen, hiervoor is en aparte goederenverzekering nodig.

Wat is een goederenverzekering?

De goederen- of voorraadverzekering vergoedt schade aan de handelsvoorraad. Denk aan grondstoffen, eindproducten en andere handelswaren. Na een schade kunnen er weer nieuwe spullen gekocht worden en snel weer aan de slag.

De marktwaarde van je goederen verzekerd

Koop je na de schade nieuwe voorraad van dezelfde soort, dezelfde eigenschappen en kwaliteit? Dan wordt de marktwaarde daarvan vergoed. Dat is de inkoopprijs van de goederen plus de afleveringskosten.

Ook dekking bij een te laag verzekerd bedrag

Zijn er tijdens het verzekeringsjaar nieuwe goederen gekocht en is het verzekerde bedrag daardoor te laag? De goederenverzekering kent garantie tegen onderverzekering, maar dit kan per maatschappij anders zijn geregeld. Dus even bij ons navragen.

Uitgebreide dekking voor waterschade

Waterschade komt het meest voor waaronder hevige regenval, hagel en sneeuwdruk. En er is dekking voor schade door lekkage van leidingen. Hak- en breekwerk om de lekkage van leidingen op te sporen is meeverzekerd.

Wat is er o.a. verzekerd

 • Schade aan je goederen door brand, diefstal, vandalisme, storm, bliksem neerslag en lekkage.
 • Goederen zijn verzekerd die tijdelijk op een andere plek staan.
 • Mogelijke kosten die je maakt om directe schade te beperken.
 • De kosten van een expert die de schade bepaalt.
 • Schade door overstroming van niet-primaire waterkering

De polisvoorwaarden en de clausules zijn leidend voor alle situaties waarin schade wel en niet verzekerd is.

... en wat niet?

 • Schade door grondwater of een aardbeving.
 • Schade aan computers- of elektronica, tenzij apart verzekerd danwel apart op de polis vermeldt.

Wat kun je aanvullend verzekeren?

Zakelijke glasverzekering

Je kiest zelf welke extra dekkingen je wilt. Denk aan een dekking voor glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen, toonbanken en vitrines en gebogen ruiten.  Hardglazen deuren kunnen aanvullend worden verzekerd. Opschriften en versieringen op ruiten kunnen standaard worden meeverzekerd of als extra dekking.

Meer informatie over jouw dekking en eigen risico

Eigen risico

Kies bijvoorbeeld voor een eigen risico van € 125,-, € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Dit werkt premieverlagend.

 Waar ben je verzekerd?

Je inventais / goederen zijn verzekerd in of bij je bedrijfspand in Nederland. 

Heeft u interesse in een inventaris/goederenverzekering? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan