Gebouwenverzekering

Met de gebouwenverzekering (ook wel de zakelijke woonhuisverzekering genoemd) krijg je schade aan je zakelijke gebouw vergoed. Schade aan je bedrijfsgebouw door bijvoorbeeld brand, storm, water of vandalisme kan flink in de papieren lopen. Met de gebouwenverzekering hoef je je over de materiële schade in elk geval geen zorgen te maken.

Garantie tegen onderverzekering

Soms is de schade aan een gebouw groter dan het verzekerde bedrag. Dan heb je een te laag bedrag verzekerd. Dit noemen we ook wel onderverzekerd. Met de garantie tegen onderverzekering krijg je de totale schade aan je gebouw toch helemaal vergoed.De garantie tegen onderverzekering kan worden vastgesteld op basis van een taxatierapport opgesteld door een NIVRE expert; voor particulier woonhuizen kan veelal worden volstaan met een herbouwwaardemeter.

Wat krijg je vergoed?

Als de schade te repareren is dan worden de hertelkosten vergoed. Anders een vergoeding voor de herbouwwaarde.Staat u uw huis in de verkoop, dan kan er een vergoeding plaatsvinden op basis van de gehanteerde verkoopwaarde.

Uitgebreide dekking voor waterschade

Waterschade komt het meest voor. Verzekerd is onder andere hevige regenval, hagel en sneeuwdruk. En er is een dekking voor schade door lekkage van leidingen. Hak- en breekwerk om de lekkage van leidingen op te sporen is ook verzekerd.

Wat is er verzekerd:

  • Schade aan je gebouw door brand, storm, bliksem, neerslag, lekkage, diefstal, ontploffing en vandalisme
  • Extra kosten na schade voor het opnieuw aanleggen van de tuin of beplanting.
  • Extra kosten na schade voor herstel van je gebouw, bijvoorbeeld als je aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.
  • Misgelopen huurinkomsten.
  • Mogelijke kosten die je maakt om directe schade te beperken. Of de kosten van een expert die de schade bepaalt.
  • Schade door overstroming van niet-primaire waterkering

... en wat bijvoorbeeld niet?

  • Schade door een aardbeving of grondwater.
  • Schade door water uit een openbare riolering, of kosten voor het herstel van een kapotte waterleiding zelf.

De betreffende polisvoorwaarden zijn altijd leidend.

Wat kun je aanvullend verzekeren?

Glasverzekering

Bij een glasdekking verzekeren is standaard alle ruiten in ramen en deuren van je bedrijfsgebouw verzekerd. Je kunt dit uitbreiden met een dekking naar glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen, toonbanken en vitrines. Maar ook gebogen ruiten en hardglazen deuren kan je aanvullend verzekeren. Opschriften en versieringen op ruiten kun je standaard meeverzekeren. Of als extra dekking meeverzekeren.

Eigen risico

Je kiest bijvoorbeeld een eigen risico van € 125,-, € 250,-, € 500,- of € 1.000,- ter verlaging van de periodieke premie.

Waar ben je verzekerd?

Je bent verzekerd voor gebouwen in Nederland.

Heeft u interesse in een bedrijfsgebouwenverzekering? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan