Gebouwenverzekering

 

Een bedrijfsgebouwenverzekering vergoedt schade aan gebouwen inclusief bijgebouwen en terreinafscheidingen ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag, neerslag, inbraak, omvallen van kranen, bomen en dergelijke. Daarnaast biedt deze verzekering bovenop de verzekerde som ook dekking voor bereddings- en expertisekosten.

Bij aanvraag van een bedrijfsgebouwenverzekering wordt het gebouw vaak getaxeerd. Op deze manier bent u verzekerd dat uw gebouw niet onderverzekerd is. Om deze garantie tegen onderverzekering te behouden dient er na een aantal jaar opnieuw een waardebepaling plaats te vinden.

Heeft u interesse in een bedrijfsgebouwenverzekering? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan