CAR/montageverzekering

 

Wat is een CAR verzekering?

Met een CAR-verzekering (construction allrisk/bouwverzekering) verzeker je je werk tegen schade. Denk aan schade door diefstal, brand, vandalisme of storm. Maar ook ben je verzekerd als je schade hebt gemaakt door verkeerd te werken (uitvoeringsfout).

Met een standaard gebouwverzekering ben je vaak niet verzekerd tegen schade door verkeerd werken. En met een aansprakelijkheidsverzekering ben je vaak niet verzekerd tegen schade aan het werk omdat deze werkzaamheden onder de opzichtclausule vallen.  Met de CAR-verzekering ben je wel verzekerd in deze situaties.

Eén verzekering voor alle projecten (doorlopende CAR verzekering)

Alle projecten die je uitvoert in Nederland, Duitsland en België vallen onder dezelfde verzekering. Je projecten hoef je niet apart te verzekeren. Zo kun je zonder zorgen je werk doen.

Diefstal van bouwmateriaal verzekerd

Naast schade aan het werk, is ook diefstal verzekerd van bouwmaterialen die jij hebt geleverd aan de werklocatie. Ook vanaf de werklocatie is diefstal van de materialen verzekerd.

Dekking geldt voor alle partijen

De dekking geldt voor jezelf, voor de opdrachtgever, de onderaannemers en de installateur.

 

Wat is er verzekerd ...

  • Schade aan het werk zelf, maar ook aan gebouwen en spullen van je opdrachtgever.
  • Schade aan persoonlijk bezit, ook van je personeel.
  • De reparatie of de aankoop van vervangende materialen.
  • De kosten die je maakt om directe schade te beperken.

De polisvoorwaarden zijn leidend voor alle situaties waarin schade wel en niet verzekerd is.

... en wat niet?

  • Als er geen beschadiging is. Bijvoorbeeld als je een vloer hebt gestort die niet voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. En je het werk opnieuw moet doen.
  • Aansprakelijkheid, schade aan anderen (apart te verzekeren).
  • Schade die ontstaat buiten de (ver)bouwperiode waarvoor je verzekerd bent.

Wat kun je aanvullend verzekeren?

Bestaande eigendommen opdrachtgever

Maak je door bouwwerkzaamheden schade aan gebouwen en spullen van de opdrachtgever? De CAR verzekering dekt dit.

Hulpmateriaal

Gebruik je hulpmaterialen die nodig zijn voor het uitvoeren van je werk, zoals gereedschappen en machines? Deze zijn verzekerd tegen schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringsnemer (jij of je opdrachtgever) op de bouwlocatie staat.

Persoonlijke eigendommen

Staan er persoonlijke spullen van jezelf en je medewerkers op de bouwlocatie? Deze zijn verzekerd tegen schade en diefstal.

Transport

Raken je montage-, bouw en hulpmaterialen tijdens het vervoeren beschadigd? Of worden ze gestolen? Dit kun je binnen Nederland meeverzekeren. Heb je hulpmateriaal dat je gaat gebruiken op de bouwlocatie meeverzekerd? Dan is ook het vervoer hiervan verzekerd.

Onderhoudstermijn

Is het werk klaar of opgeleverd? Dan stopt de dekking. Heb je met jouw opdrachtgever in een contract een onderhoudstermijn afgesproken? Bijvoorbeeld in het bestek of de aannemingsovereenkomst? Dan duurt de dekking (onder beperkte voorwaarden) tot het einde van de onderhoudstermijn die je hebt afgesproken. Is de maximale onderhoudstermijn op de verzekering bereikt? Dan stopt de dekking altijd. Ook als de onderhoudstermijn die je hebt afgesproken, langer is dan de termijn die is verzekerd.

Meer informatie over jouw dekking en eigen risico

Eigen risico

Keuze bestaat uit een eigen risico  van € 125,-, € 250,-, € 500,- of € 1.000,-.   Voor diefstal, vandalisme en storm geldt bij een dekking en in het buitenland een hoger eigen risico gelden.

Maximaal verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is € 1.250.000,-, maar kan worden verhoogd. Wil je een hoger bedrag verzekeren? Wij kunnen je vertellen welke verzekering het beste bij je past. 

Waar ben je verzekerd? 

Je bent verzekerd in Nederland, België en Duitsland.

Heeft u interesse in een CAR/montageverzekering? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan