Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

Arbeidsongeschiktheid ontstaat wanneer u uw beroep niet meer kunt uitoefenen of uw bedrijf niet meer kunt runnen. U bent arbeidsongeschikt als u een handicap hebt, of als u ziek, zwanger of net bevallen bent. De oorzaak kan lichamelijk of geestelijk zijn. Door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, zorgt u voor vervangend inkomen indien u arbeidsongeschikt wordt.

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt u kiezen uit onder andere hoeveel inkomen u wilt verzekeren, hoelang u wenst te wachten tot er bij arbeidsongeschiktheid een uitkering volgt, vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage u een uitkering wenst te ontvangen, hoeveel jaar u een uitkering wenst te ontvangen en tot welke leeftijd u verzekerd wilt zijn.

Heeft u interesse in een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Vraag  hier vrijblijvend een offerte aan