Disclaimer

 Ondanks het feit dat A.A.B. Arnhems Assurantiebedrijf de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. A.A.B. Arnhems Assurantiebedrijf is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. A.A.B. Arnhems Assurantiebedrijf is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

 E-mail

E-mailberichten en eventueel meegezonden bestand(en) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen, is niet toegestaan. Indien een fout is gemaakt bij het adresseren c.q. verzenden van het bericht verzoekt Arnhems Assurantie Bedrijf B.V. u de verzender hiervan op de hoogte te stellen door middel van een antwoord op deze e-mail. Arnhems Assurantie Bedrijf sluiten iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Meer Keuzes
Disclaimer